Bridgeport værktøjsfræser med R-8 – variabel hastighed

– Tilspændingsmotor på længde ogbredde
– Digital